ALLMÄNT

Vi vet att olika mediers representanter ställer stora krav på oss för att på bästa sätt kunna utföra sina olika uppdrag och uppgifter här på Tierp Arena.
Men mediers närvaro får aldrig påverka våra betalande gäster och deras upplevelse negativt. Ofta arrangeras även event här på Tierp Arena som kan vara direkt fysiskt farliga om man befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Därför ställer vi i vår tur höga krav på efterlevnad av uppsatta regler, instruktioner från personal och att ett generellt sunt förnuft används. Missbrukas något av detta, som gör att en medierepresentant kan äventyra sin eller någon annans hälsa eller upplevelse, kan en godkänd ackreditering med omedelbar verkan dras in.