Press

Visa upp ditt företag på en av Sveriges modernaste utomhusarenor
Allmänt

Vi vet att olika mediers representanter ställer stora krav på oss för att på bästa sätt kunna utföra sina olika uppdrag och uppgifter här på Tierp Arena.

Men mediers närvaro får aldrig påverka våra betalande gäster och deras upplevelse negativt. Ofta arrangeras även event här på Tierp Arena som kan vara direkt fysiskt farliga om man befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Därför ställer vi i vår tur höga krav på efterlevnad av uppsatta regler, instruktioner från personal och att ett generellt sunt förnuft används. Missbrukas något av detta, som gör att en medierepresentant kan äventyra sin eller någon annans hälsa eller upplevelse, kan en godkänd ackreditering med omedelbar verkan dras in.

Kontakta Pressavdelningen
Pressackreditering

Pressackreditering till Tierp Arenas område och olika event hanteras individuellt och beroende på typ av event och vilken som är arrangör. Information om pressackreditering till ett specifikt event publiceras här på hemsidan och i samband med pressmeddelanden gällande aktuellt event.

 

Vill du stå på mottagarlistan av Tierp Arenas pressmeddelanden, sänd ett mail med aktuell mailadress till:media@TierpArena.com då din ansökan kommer att behandlas separat för varje event, och ibland av andra organisationer och personer än de som är direkt knutna till arenan, måste varje specifik ansökan göras i ett separat mail. Alltså EN ansökan för EN person till ETT specifikt event i ETT separat mail.

Ej kompletta eller flera ansökningar i ett och samma mail kommer inte att behandlas.

 

Ansökan om pressackreditering görs enligt nedan mönster:
OBS! Ansökan måste till fullo vara oss tillhanda senast två veckor innan aktuellt event startar för att med säkerhet behandlas och utvärderas.

I ämnesraden anges: Event och vilka datum ansökan gäller

Följande information behöver vi. Byt ut kontaktuppgifterna mot de för den ansökan gäller.

Namn: Pierre
Media: Tierp Arena Media
E-post: media@tierparena.com
Bifoga följande:

1) En kopia av en vidimerad skriftlig beställning på ditt uppdrag från din uppdragsgivare. Uppdragsgivaren är utan undantag ett erkänt medieföretag eller liknande.

2) Två stycken PDF-kopior eller länkar till publicerade artiklar gjorda under de senaste 12 månaderna.

3) Ett nytaget passfoto eller liknade.

 

Övrig information: Här skriver du tydligt vilka befogenheter du önskar och om du har några speciella önskemål mm.

 

Alla personer som beviljats någon typ av pressaccess har tillgång till en fri trådlös internetuppkoppling i pressrummet.

Alla som beviljats någon typ pressaccess har tillträde till huvudläktaren. Men detta gäller bara i mån av plats och att det inte påverkar våra betalande gäster negativt. Trappor och gångvägar får av säkerhetsskäl inte användas för fotografering eller filmning.

Kontakta Pressavdelningen